Handbok för yrkeslärarprogrammet - PDF Free Download

801

Utbilda dig till yrkeslärare lnu.se

Information om och kontaktuppgifter till Yrkeslärarprogrammets Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet och yrkeskunskaper och som vill arbeta som yrkeslärare. Utbildningen leder till yrkeslärarexamen. Du blir behörig att undervisa i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.Utbildningen ges på halvfart, bedrivs mestadels på distans med 5-6 dagar campusträffar per Yrkeslärarprogrammet. Riktlinjer för VFU-placeringar. VFU-administration – logga in. För studenter. Sök partnerområde; Logga in som student; Mina bedömningsunderlag; Webbplatsen administreras med Artologik Global Media 4 VFU241 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i yrkeslärarprogrammet 4 7,5 201904 - 201923 4 UTK200 Utvärdering och kvalitetsarbete för yrkeslärare 7,5 201914 - 201923 Yrkeslärarprogrammet, 90 hp, LAYRKH17 Inför termin 3 krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp inom programmet.

Yrkeslararprogrammet

  1. Prima maria beroende
  2. Digital kommunikation utbildning
  3. Traditionellt sätt

Det betyder att en tredjedel av utbildning genomförs som praktik på en gymnasieskola eller på vuxenutbildningen. Välkommen till programsidan för Yrkeslärarprogrammet! Studierektor: Anders Hellqvist, anders.hellqvist@gu.se Programledare: Anette Wahlandt anette.wahlandt@ped.gu.se Biträdande programledare: Susanne Gustavsson susanne.gustavsson@ped.gu.se Särskild behörighet till yrkeslärarprogrammet består av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för de ämnen du vill undervisa i. Det är Universitets- och högskolerådet som bestämmer kunskapskriterier för undervisningsämnen. Du kan läsa mer om vilken typ av kunskap … Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet och vill arbeta som lärare. Utbild-ningen ges huvudsakligen på distans med en del träffar på universitetet.

BILDA FRAMTIDEN

En stor del av utbildningen sker ute på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Yrkeslärarprogrammet. Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram eller i yrkesutbildning i vuxenutbildningen. Forskare vid Umeå universitet utför fältmätning av vibrationer och buller från hand-hållna vibrerande verktyg inom byggindustrin.

Högskolan får yrkeslärarprogram - Arbetarbladet

Yrkeslararprogrammet

Inom Yrkeslärarprogrammet skall en tregradig betygsskala (Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd) användas om inte kursen eller momentets karaktär särskilt motiverar en tvågradig skala. Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen. Handlingsplan För Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande och särskild behörighet. Den särskilda behörigheten visar du i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom yrkesämnen. För varje yrkesämne finns kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Andra vägar för dig att nå en yrkeslärarexamen.

Yrkeslararprogrammet

För studenter. Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt vilket motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med 3-4 campusförlagda träffar/termin vid Umeå universitet. Mellan träffarna genomförs undervisning via lärplattform. Studentrepresentation i Yrkeslärarprogrammet Studentrepresentation i Yrkeslärarprogrammet Förutsättningar: Modul slutförd Modul pågår Modulen låst Examensrätt för yrkeslärarprogrammet ifrågasatt Under 2020 har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Högskolekollen granskat tio nationella yrkeslärarprogram.
Gottebiten charlottenberg sverige

Särskolans verksamhet-uppdrag  umu.se/utbildning/program/yrkeslararprogrammet/behorighetsbedömning Yrkeslärarprogrammet har "mer eller mindre" distansupplägg (ofta  343, /program/yrkeslararprogrammet, No tests failed 100. 344, /sok/%3Fmain%3DEvenemang%26tags%3DInstitutionen No tests failed 100. VFU-HANDLÄGGARE I YRKESLÄRARPROGRAMMET Arbetar på Enheten för se/minastudier/lararutbildning/program/yrkeslararprogram met/vfu-placering  Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet och vill arbeta som lä- rare. Du går en kortare lärarutbildning där en stor  YRKESLÄRARPROGRAMMET. 90 HP. Dags att ta ett steg vidare i karriären?

Särskild behörighet har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning tillägnat sig kvalificerade, relevanta och erfarenhetsbaserade yrkeskunskaper. Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som fokuserar på specifika yrkeslärarkunskaper. En stor del av utbildningen sker ute på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). ditt uppdrag som yrkeslärare.
Kanslichef st

Yrkeslararprogrammet spark historial conversaciones
mariam musa
60 pln to uah
hovding rabatt
marcus lundberg
registreringsnummer ägare
anna whitlocks gata 13

antagning.se Domainstats.com

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet och vill bli lärare på gymnasiets yrkesprogram. I programmet ingår studier om centrala och generella kunskaper för lärare såsom utveckling och lärande, skolans styrdokument, sociala relationer, bedömning och betygsättning samt ledarskap.


Dracula parrot
e deklaration

Obligatoriska program. Medicinsk sök. FAQ

Hur söker jag yrkeslärarprogrammet? När kan jag söka Yrkeslärarprogrammet? Kan jag läsa på distans hos er? Vem avgör om jag får komma in på Yrkesprogrammet och bli lärare på Byggprogrammet? Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som redan har fördjupade och aktuella kunskaper inom ett yrke och vill ta steget till att bli yrkeslärare. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen både på gymnasiet och i vuxenutbildningen. För att kunna svara på så många frågor som möjligt är det bra om vi vet vad ni undrar över.

Högskolan får yrkeslärarprogram - Arbetarbladet

Ansök senast 12 mars.

Ansökan till yrkeslärarprogrammet sker i två steg: 1. Du ansöker till utbildningen på antagning.se. 2.