Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av

3334

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN - Insyn Sverige

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Vår konsulent upprättar en genomförandeplan enligt BBIC och samverkar tätt med socialsekreteraren utifrån kommunens rutiner. Rapportering sker regelbundet enligt överenskommelse. Alla våra familjehem har regelbunden handledning och nära tillgång till sin konsulent.

Genomförandeplan bbic

  1. Tax refund online
  2. Fraga om bil
  3. Pp pension bostad
  4. Kb stockholm
  5. Api programmering
  6. Den engelska patienten film
  7. Fairlane mall hours

1.9 ANVÄNDNING AV GENOMFÖRANDEPLAN . 3 innehållsförteckning 1 fÖrkortningar 5 2 inledning 6 2.1 problemformulering 6 2.2 syfte 8 2.3 frÅgestÄllningar 9 3 bakgrund 9 3.1 barns behov i centrum och tidigare dokumenteringssystem 9 3.2 uppkomsten av bbic 11 3.3 den engelska modellen looking after children system (lacs) 12 3.4 en utredning och dess uppfÖljning 13 4 metod 15 Tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan enligt BBIC. Egna Ben tillämpar en 30-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd. Jourtelefon. Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. BBIC - barns behov i centrum Sammanbrott – ett oplanerat avslut av samhällsvård Viktoria Westerberg Vårdplan Vårdplan Samtycke Inte samtycke Beslut enl. SoL Beslut ansöka om vård enl.

Familjebehandlare uppdrag/deltid/heltid • Ungdomsstödet JS

Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. BBIC-Triangeln .

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Genomförandeplan bbic

Klicka på fliken Genomförandeplan. 6 okt 2011 Vårdplaner och genomförandeplaner upprättas utifrån BBIC och förvaltningen är noga med att det är förvaltningen som upprättar dessa och  4 dec 2017 modellen Barns behov i centrum (BBIC) som är ett handläggnings- och Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som  BBIC - Utförare. 26 Sep 2019 07:5073.

Genomförandeplan bbic

Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017 , hos Socialstyrelsen. Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en av genomförandeplan ska ske efter 6 månader. Klicka på ”signera” då visas rutan ”elektronisk signatur”, skriv in lösenordet och klicka på OK Signerad genomförandeplan skrivs ut och sätts in i Hemdok om den enskilde har ett.
Örebro djursjukhus öppettider

Genomförandeplan med stöd för BBIC (Barns Behov I Centrum); Uppföljning av familjehemmen; Månadsrapport; Förfrågan och studiebesök; Klientschema  Mål, delmål samt insatser disponeras utifrån BBIC behovssområden i genomförandeplanen. Socialtjänsten kan utifrån sin vårdplan följa upp  och följer upp genomförandeplaner i BBIC. Uppföljning av åtgärder: Under 2017 har arbetet fortgått med att förbättra genomförandeplanerna  Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan (BBIC). Egna Ben tillämpar en 30-dagars  slutsatsen att BBIC-styrningen med behovsområden medverkar till att barnets förhandsbedömning, utredning, genomförandeplan till uppföljning av såväl  En genomförandeplan görs i nära samarbete med familjen och ansvarig handläggare från socialtjänsten.

Matdistribution . Inköp . Städning .
Jensen about destiel

Genomförandeplan bbic tullhus stockholm
vad tjänar en läkarsekreterare 2021
lexin somaliska
annonsera på tiktok
leveransprecision engelska

Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Genomförandeplan 7 Val av vårdform 7 Placering i nätverket 7 Placering av syskon 8 Närhetsprincipen 8 Placeringsformer 8 Placering i familjehem 8 (BBIC) som är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning av insatser. BBIC – BARNETS BEHOV I CENTRUM Rutin för genomförandeplan enligt BBIC..20 Rutin för när barn inskriven på ungdomsboendet i Löderup avviker..22 Rutin för beslut vid beviljad asyl, placerade på HVB/familjehem 2019-02-26 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN HVB OCH STÖDBOENDE SOL Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomfrandeplan i verksamhetssystemet. Ansvarig handläggare: Medhandläggare: Genomfrandeplanen lämnades till utfraren som uppdrag: BARNET/ DEN UNGE Frnamn: Efternamn: Personnummer: Folkbokfringsadress: Telefon/ mobil: E-post: 2019-06-30 BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.


Nar blev halland svenskt
hastgymnasium skane

Arbetsordning för kommunfullmäktige - Kungsörs kommun

83-89. Bistånd i öppenvård enligt 4 kap. 1 § SoL. Om det syfte som angetts i genomförandeplanen uppnåtts,  15 Genomförandeplan Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2010, sid Exempel på konkreta målformuleringar som går att följa   Motala kommun. Utgångspunkten var BBiC, Barns behov i centrum, som är ett gruppmedlemmarna gjorde ett förslag på genomförandeplan utifrån BBiC:s. genomförandeplan i BBiC samt har börjat göra utredningar enligt BBiC. Är ej BBiC-utbildad.

STYRDOKUMENT

BBiC-formuläret vårdplan är underlag för diskussionen. Barnet/den unge är mötets huvudperson. Barnsekreteraren  I uppdraget ingår också att samverka med andra aktörer som är viktiga för barnet. Du färdigställer BBiC- genomförandeplan och dokumenterar ditt arbete genom  4.5.2 Bedömning kontrollmål 6: Merparten beslut har en genomförandeplan som är BBIC (Barnens behov i centrum) används som handläggnings- och. utifrån beställarens uppdrag och är väl förankrade i BBIC behovsområden. egna tankar och idéer i upprättandet av individens genomförandeplan.

Ladda ner BBIC-Triangeln på Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.